Statuten

Statuten

De integrale tekst van de statuten en het reglement van orde van onze beroepsvereniging, werd goedgekeurd door de Raad van State en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.