Agenda

Agenda

Seminaries en discussieavonden

Al onze seminaries en vrije discussievergaderingen gaan door in het Europahotel, Gordunakaai, 59 te 9000 Gent, tenzij anders vermeld. De seminaries zijn bestemd voor de leden en hun medewerkers. De discussievergaderingen zijn uitsluitend bestemd voor de leden.

Seminaries

14-02-20
Algemene Vergadering
- Erkenningsnummer IAB: B0603/2019-01
- Erkenningsnummer BIB: in aanvraag
- Spreker : Jean-Luc De Meyer
- Plaats: Salons ‘t Groenhof, Wautersdreef 27, 9090 Melle
- Voorlopig programma:
17u45 onthaal
18u00 Statutair gedeelte
19u00 Receptie en diner

07-12-19
"Disputen tussen aandeelhouders en bestuurders"
- Erkenningsnummer IAB: B0603/2019-01
- Erkenningsnummer BIB: in aanvraag
- Spreker : Luc Stolle
- Plaats: Europahotel, Gordunakaai 59, 9000 Gent van 09u00 - 12u00

21-09-19
"Recente jurisprudentie in fiscale zaken”
- Erkenningsnummer IAB: B0603/2019-01
- Erkenningsnummer BIB: in aanvraag
- Spreker : Thierry Lauwers
- Plaats: Europahotel, Gordunakaai 59, 9000 Gent van 09u00 - 12u00

19-06-19
"Fiscaliteit roerende inkomsten en beleggingen in vennootschappen"
- Erkenningsnummer IAB: B0603/2019-01
- Erkenningsnummer BIB: in aanvraag
- Spreker : Nog te bepalen, Bank Degroof
- Plaats: Bank Degroof, Moutstraat 68, 9000 Gent van 19u00 - 22u00

20-04-19
"Insolventierecht"
- Erkenningsnummer IAB: B0603/2019-01
- Erkenningsnummer BIB: 94051
- Spreker : Bert Bekaert, Vennoot Everest-law
- Plaats: Europahotel, Gordunakaai 59, 9000 Gent van 09u00 - 12u00

15-02-19
Algemene Vergadering
- Erkenningsnummer IAB: B0603/2019-01
- Erkenningsnummer BIB: 92224
- Spreker : Jean-Luc De Meyer
- Plaats: Salons ‘t Groenhof, Wautersdreef 27, 9090 Melle
- Voorlopig programma:
17u45 onthaal
18u00 Statutair gedeelte
19u00 Receptie en diner

8-12-18
"Vastgoedfiscaliteit tussen België en Nederland"
- Erkenningsnummer IAB: B0444/2016-01
- Erkenningsnummer BIB: 85348
- Spreker : Stefan Krijnen, vennoot WEA Zeeland, Accountant & Adviseurs
- Plaats: Europahotel, Gordunakaai 59, 9000 Gent van 09u00 - 12u00
  

20-09-18
Colloquium "GDPR/AVG" - ism VABF
- Erkenningsnummer IAB: B0444/2016-01
- Erkenningsnummer BIBF: 86366
- Inleiding door Frank Haemers - BIBF
- Plaats: Europahotel, Gordunakaai 59, 9000 Gent van 19u00 - 22u00

 

Discussieavonden

18-11-19
Vrije discussievergadering - Uitwisseling ervaringen financieel plan & verslaggeving conform de nieuwe vennootschapswetgeving
- Erkenningsnummer IAB: B0603/2019-01
- Erkenningsnummer BIBF: in aanvraag
- Inleiding door Ulrich De Poortere
- Plaats: Europahotel, Gordunakaai 59, 9000 Gent van19u00 - 22u00

09-09-19
Vrije discussievergadering - “onderwerp nog te bepalen”
- Erkenningsnummer IAB: B0603/2019-01
- Erkenningsnummer BIBF: in aanvraag
- Inleiding door “nog te bepalen”
- Plaats: Europahotel, Gordunakaai 59, 9000 Gent van19u00 - 22u00

25-03-19
Vrije discussievergadering - Fiscale actualiteit
- Erkenningsnummer IAB: B0603/2019-01
- Erkenningsnummer BIBF: 93828
- Inleiding door Ulrich De Poortere
- Plaats: Europahotel, Gordunakaai 59, 9000 Gent van19u00 - 22u00

29-01-19
Vrije discussievergadering - Fiscale actualiteit
- Erkenningsnummer IAB: B0603/2019-01
- Erkenningsnummer BIBF: 92223
- Inleiding door Jean-Luc De Meyer
- Plaats: Europahotel, Gordunakaai 59, 9000 Gent van19u00 - 22u00

26-09-18
Vrije discussievergadering - Fiscale actualiteit
- Erkenningsnummer IAB: B0444/2016-01
- Erkenningsnummer BIBF: 84016
- Inleiding door Ulrich De Poortere
- Plaats: Europahotel, Gordunakaai 59, 9000 Gent van19u00 - 22u00