Historiek

Historiek

Van U.P.E.C. via B.Z.A., naar B.E.RA.

1933
Oprichting te Gent van de beroepsvereniging onder de Franstalige benaming:
"UNION PROFFESSIONNELLE DES EXPERTS COMPTABLES" verkort: U.P.E.C.

De oprichting van U.P.E.C. (Oost Vlaanderen) gaf de aanleiding, samen met de andere gelijknamige zusterverenigingen, tot het installeren van een nationale "Federation des Unions Porfessionnelles des Experts Comptables" F.U.P.E.C.

1950
De overkoepelende organisatie F.U.P.E.C. verloor haar bestaansreden bij de oprichting van het "Nationaal College der Accountants van België" N.C.A.B.  

1959
Bij beslissing van de algemene vergadering van 10 februari 1967 werd de benaming gewijzigd in: "Beroepsvereniging van Zelfstandige Accountants" verkort: B.Z.A.  

1983
Vijftigjarige jubileum van de beroepsvereniging met receptie op het stadhuis van Gent op 23 september 1983.  

1987
Bij beslissing van de algemene vergadering van 30 januari 1987 werd de benaming gewijzigd in: "Beroepsvereniging van Externe Revisoren en Accountants" verkort: B.E.RA.  

1996
Bij beslissing van de algemene vergadering van 26 januari 1996 werd de benaming gewijzigd in: "Beroepsvereniging van Bedrijfsrevisoren, externe Accountants en Zelfstandige Boekhouders" de verkorte benaming "B.E.RA." bleef behouden  

2009
Vijfenzeventigjarig jubileum van de beroepsvereniging met academische zitting in de Lakenhalle te Gent en ontvangst en receptie op het stadhuis van Gent op 27 maart 2009  

2011
Bij beslissing van de algemene vergadering van 18 februari 2011 werd de benaming gewijzigd in: "Beroepsvereniging van Bedrijfsrevisoren, Externe Accountants, Externe Belastingconsulenten en Zelfstandige Boekhouders(-fiscalisten)" de verkorte benaming "B.E.RA." bleef behouden