Algemeen

beroepsvereniging BERA

Wie zijn we?

Bera is een vereniging van professionelen die zich hoofdzakelijk bezig houden met het accountantsberoep. Onze vereniging erkent enkel leden die het sociaal statuut van zelfstandige in hoofdberoep hebben aangenomen en ingeschreven zijn op de ledenlijst van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR), Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) of het Beroepsinstituut erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF).

 

Wat doen we?

De belangrijkste doelstellingen zijn:

 • beroepskennis delen

 • discussies voeren omtrent dagdagelijkse “problemen”, fiscale vraagstukken, …

 • opleidingen organiseren en verstrekken aan de leden en hun medewerkers

Deze doelstellingen worden gerealiseerd in een gemoedelijke, collegiale sfeer.

Hoe realiseren we onze doelstellingen?

Opleidingen:

Wij organiseren seminaries en discussieavonden ter invulling van de uren permanente opleiding die door de diverse instituten worden geëist.

Jaarlijks voorzien wij:

 • vier opleidingsvoormiddagen over diverse onderwerpen inzake accountancy en aanverwante takken (boekhoudrecht, fiscaliteit, vennootschapsrecht, andere takken van het recht, milieu, verzekeringen, e.d.)

  en

 • vier vrije discussie-vergaderingen, afwisselend op maandag, dinsdag, woensdag of donderdagavond. Deze discussievergaderingen behandelen een door de raad vooropgesteld actueel thema. De leden kunnen ten allen tijde andere onderwerpen op de agenda plaatsen en aldus de meest diverse problemen met hun collega's bespreken.

 • Wie deelneemt aan deze activiteiten verkrijgt een attest van permanente beroepsvorming.

 • De jaarvergadering (verplicht voor alle leden) vindt plaats in het voorjaar en wordt gevolgd door een gezellig etentje waarop de partners zijn uitgenodigd. Deze formule laat toe dat de leden elkaar buiten de beroepssfeer beter leren kennen.

Zin om lid te worden?

Wie kan toetreden?

Enkel zelfstandigen die lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR), Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) of het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) komen in aanmerking

Hoe kan je lid worden?

 • Vul het toetredingsformulier in en stuur het terug samen met uw CV op naar BERA. Gentstraat 337, 9041 Oostakker of per mail naar info@bera.be.

 • Na onderzoek van uw kandidatuur beslist de Raad van Bestuur over uw aanvaarding

Wat vragen wij?

 • Aanwezigheid op ten minste de helft van de activiteiten.

 • Collegialiteit en beroepsernst.

 • Jaarlijks lidgeld (Hier zijn de voordrachten en discussievergaderingen inbegrepen)

 • Een bijdrage in de kosten van het etentje na de jaarvergadering

Bestuur

Voorzitter:
Jean-Luc De Meyer | erkend boekhouder-fiscalist

Ondervoorzitter:
Tine De Gryze | accountant-belastingconsulent

Secretaris:
Ulrich De Poortere | bedrijfsrevisor - accountant

Penningmeester:
Martine Buysse | bedrijfsrevisor

Raadsleden:
Frans Van Vlaenderen | bedrijfsrevisor - erkend boekhouder-fiscalist
Marc De Kezel | accountant-belastingconsulent
Peter Weyers | bedrijfsrevisor - erkend boekhouder-fiscalist

Ere-voorzitters:
Marc De Poortere
Willem Waeterloos

Ere-ondervoorzitter:
Dirk Vandenhout